07 | 07 | 2022
Mobil- és közösségi média specializáció (BA)
2021 szeptember 15., szerda 13:19

MOBIL- ÉS KÖZÖSSÉGI MÉDIA SPECIALIZÁCIÓ (BA)

Bemeneti követelmények

A specializáció (1) kommunikáció- és médiatudomány alapszakos hallgatóknak, illetve (2) belső (má-sodik) specializációként szabad bölcsészet alapszakos, kommunikáció- és médiatudomány speciali-zációs hallgatóknak vehető fel. A specializációra jelentkezőket az első tanulmányi félévük súlyozott kreditindexe alapján rangsoroljuk, és így töltjük fel a keretszámot.

Képzési cél

A Mobil és közösségi média specializáció célja olyan szakemberek képzése, akik átlátják a kortárs digitális eszközök piacát, a digitális tartalmak tervezésének, előállításának és hatékony terjesztésé-nek folyamatát, és képesek tudásukat mind egyéni vállalkozóként, mind pedig ügynökségi, vállalati környezetben kamatoztatni. A képzés középpontjában digitális médiatartalmak és stratégiák kiala-kítása, alkalmazások tervezése, a közösségi médiacsatornákon való hatékony kommunikáció és marketing megvalósítása, illetve kreatív ötletek üzleti megvalósítása áll.

 

Fontosabb tartalmi egységek

 • Digitális kultúra
 • Mobilkommunikációs ismeretek
 • Tartalomszolgáltatás és fejlesztés
 • A kiterjesztett valóság interfészei
 • Alkalmazástervezés
 • Mobilkutatások
 • Újmédiás marketingeszközök 1.
 • Újmédiás marketingeszközök 2.
 • Service design, startupok és projektmenedzsment
 • Prezentációs technika
 • Külső szakmai gyakorlat 1-2.

Elhelyezkedés

A végzettséggel elhelyezkedhetsz PR és kommunikációs ügynökségeknél, webes vagy mobilra fej-lesztő cégeknél, vállalatok PR/marketing/kommunikációs osztályán, vagy az online médiában (tech/IT rovatok) designerként, strategic plannerként, copywriterként, online tartalomfejlesztő-ként, közösségimédia-felelősként, vagy közösségi média marketing asszisztensként.


 
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék

Tanszékvezető:

Dr. Pusztai Bertalan, PhD, egyetemi docens

fogadóóra: e-mailben történő előzetes egyeztetés alapján (Tanszéki iroda)

Elérhetőségeink