07 | 07 | 2022
Kommunikáció- és médiatudomány specializáció (Szabad bölcsészet BA)
2021 szeptember 15., szerda 13:27

 

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY SPECIALIZÁCIÓ – SZABAD BÖLCSÉSZET (BA)

Bemeneti követelmények

A Kommunikáció- és médiatudomány specializáció a Szabad bölcsészet alapszak hallgatói számára felvehető. Rangsorolás az első féléves tanulmányi eredmény alapján történik.

Képzési cél

A Kommunikáció- és médiatudomány specializáció célja, hogy a felvett hallgatók számára lehetősé-get nyújtson ismereteik bővítésére a kommunikáció- és médiatudomány interdiszciplináris megkö-zelítései terén. A specializáció képzési terve a hangsúlyt nem a gyakorlati médiaszakemberek kép-zésére helyezi, hanem a további tanulmányok elméleti megalapozására. A specializáció felvételével a hallgató jogosultságot szerez arra, hogy a képzés 3. félévétől belső specializációként felvehesse a kommunikáció- és médiatudomány alapszak gyakorlati specializációinak (elektronikus sajtó, média-informatika, mobil és közösségi média, nyomtatott sajtó, public relations) valamelyikét. A speciali-záció Kommunikáció- és médiatudomány minorral nem párosítható!

Fontosabb tartalmi egységek

  • Bevezetés a szociológiába 1–2.
  • Kommunikáció és politika
  • Kommunikációs készségfejlesztés
  • Kvalitatív kutatásmódszertani gyakorlat
  • Médiaismeretek 1.
  • Peremmédiumok
  • Propagandatörténet
  • Szabad kultúra
  • Tudományos írásgyakorlatok

Elhelyezkedés

A képzés lehetővé teszi a hallgatók számára, hogy tanulmányaikat később a Kommunikáció- és mé-diatudomány mesterképzésben (MA) folytassák, illetve jogosultságot ad a Kommunikáció- és mé-diatudomány alapszak gyakorlati specializációira való bekerülésre.

 


 
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék

Tanszékvezető:

Dr. Pusztai Bertalan, PhD, egyetemi docens

fogadóóra: e-mailben történő előzetes egyeztetés alapján (Tanszéki iroda)

Elérhetőségeink