07 | 07 | 2022
Kommunikáció- és médiatudomány minor
2021 szeptember 15., szerda 13:29

 

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY MINOR (BA)

Bemeneti követelmények

A Kommunikáció- és médiatudomány minor képzés a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar minden szakjának hallgatói számára megkötések nélkül felvehető. Rangsorolás az első féléves ta-nulmányi eredmény alapján történik.

Képzési cél

A Kommunikáció- és médiatudomány minor szak a 6 féléves alapszak 50 kredites változata. A kép-zés célja, hogy más, nem kommunikáció- és médiatudomány alapszakot felvett hallgatók számára lehetőséget nyújtson ismereteik bővítésére a kommunikáció- és médiatudomány interdiszciplináris megközelítései terén. A minor szak képzési terve a hangsúlyt nem a gyakorlati médiaszakemberek képzésére helyezi, hanem a további tanulmányok elméleti megalapozására. 

Fontosabb tartalmi egységek

 • A kommunikáció- és médiakutatás elmélete
 • A médiakommunikáció sajátos színterei 1. - Public relations
 • A médiakommunikáció sajátos színterei 2. - Marketing
 • Bevezetés a kommunikáció- és médiatudományba 1–2.
 • Bevezetés a kulturális antropológiába 1–2.
 • Információs társadalom
 • Kommunikáció- és médiatörténet
 • Média, kommunikáció és populáris kultúra
 • Médiaetika
 • Médiaismeretek 1. – Sajtóműfajok
 • Médiaismeretek 2. - Rádiós ismeretek
 • Médiaismeretek 3. - Televíziós ismeretek
 • Pragmatika - közvetlen emberi kommunikáció
 • Szellemi alkotások joga
 • Szemiotika és narratológia a médiakutatásban
 • Társadalmi és kultúraközi kommunikáció

Elhelyezkedés

A képzés lehetővé teszi a hallgatók számára, hogy tanulmányaikat később a Kommunikáció- és mé-diatudomány mesterképzésben (MA) folytassák.

 


 
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék

Tanszékvezető:

Dr. Pusztai Bertalan, PhD, egyetemi docens

fogadóóra: e-mailben történő előzetes egyeztetés alapján (Tanszéki iroda)

Elérhetőségeink