07 | 07 | 2022
Humán kommunikációkutatás specializáció (MA)
2021 szeptember 15., szerda 13:31

 

HUMÁN KOMMUNIKÁCIÓKUTATÁS SPECIALIZÁCIÓ (MA)

Bemeneti követelmények

A specializációt a Kommunikáció- és médiatudomány mesterszak (MA) hallgatói vehetik fel.

Képzési cél

A humán kommunikációkutatás specializáció az azt választó hallgatók számára az elméleti alapozó és szakmai alapozó tárgyak, valamint a humán orientáció tárgyait követően kezd diszciplinárisan kiraj-zolódni. Ez a specializáció elsősorban olyan interperszonális helyzetek megfigyelésébe és értelmező elemzésébe vezeti be a hallgatókat, melyek a hétköznapi jelhasználatban és nyelvhasználatban jönnek létre. Az adekvát szituatív jel- és nyelvhasználat kialakító tényezői, a működésükben szere-pet játszó szabályok és bemeneti elemek éppúgy a vizsgálatok tárgyát képezik tehát, mint a patoló-giás előfordulások és egyéb eltérő formák interdiszciplináris vizsgálata.

Fontosabb tartalmi egységek

  • Haladó pragmatika
  • Neurolingvisztika
  • Neuropragmatika 1-2.
  • Diskurzuselemzés (kutatószeminárium)
  • Pszicholingvisztika
  • Kommunikációmenedzsment, konfliktusmoderálás
  • A beszéd tudománya: a hatékony megszólalás

 


 
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék

Tanszékvezető:

Dr. Pusztai Bertalan, PhD, egyetemi docens

fogadóóra: e-mailben történő előzetes egyeztetés alapján (Tanszéki iroda)

Elérhetőségeink