07 | 07 | 2022
Kortárs média specializáció (MA)
2021 szeptember 15., szerda 13:35

 

KORTÁRS MÉDIA SPECIALIZÁCIÓ (MA)

Bemeneti követelmények

A specializációt a Kommunikáció- és médiatudomány mesterszak (MA) hallgatói vehetik fel.

Képzési cél

A specializáció célja, hogy a kortárs média működéséről és tartalom-előállítási gyakorlatairól mind elméleti, mind pedig gyakorlati tekintetben átfogó és jól hasznosítható ismereteket közvetítsen a hallgatók számára. A tömegmédia társadalmi összefüggésrendszerei, az analóg és a digitális médi-umok hasonlóságai és különbségei a kultúra mediatizálódásának (digitalizálódásának) perspektívá-jába helyezve nyerik el jelentésüket; ebben a kontextusban merülnek fel olyan alapkérdések, mint például milyen megváltozó szakmai, etikai és technikai normák alapján kell dolgoznia az újságírónak, mit jelent és hogyan változik meg a közönség és a nyilvánosság fogalma, és mindehhez milyen konkrét új tartalomtípusok és azok előállításának milyen új gyakorlatai tartoznak. A specializáció kurzusainak oktatásában a médiakutatás szakemberei, meghatározó újságíró-személyiségek és vezető médiumok munkatársai egyaránt részt vesznek.

Fontosabb tartalmi egységek

  • Tömegmédia és társadalom
  • A kortárs média gyakorlata
  • Újmédia történelem
  • Mozgókép-technikai gyakorlatok 1.
  • Mozgókép-technikai gyakorlatok 2.
  • A zsurnalizmus megközelítései
  • Dokumentumfilm készítés
  • Digitális kultúra, digitális esztétika
  • Kritikai kultúrakutatás
  • Kreatív mozgókép-művészeti gyakorlatok

Elhelyezkedés

A végzett hallgatók hagyományos, illetve új médiumok újságírói, riporteri, szerkesztői, műsorveze-tői posztját tölthetik be, illetve cégek és szervezetek médiatanácsadóiként dolgozhatnak. A vég-zettség ugyancsak feljogosít médiatudományi, illetve más társadalomtudományi PhD programokba való jelentkezésre.

 


 
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék

Tanszékvezető:

Dr. Pusztai Bertalan, PhD, egyetemi docens

fogadóóra: e-mailben történő előzetes egyeztetés alapján (Tanszéki iroda)

Elérhetőségeink