ERASMUS
07 | 07 | 2022
Erasmus outgoing 2015

Erasmus ösztöndíj

 

Department of Journalism and Audiovisual Communication

(Universidad Carlos III., Madrid, Spanyolország) E MADRID14


Institut des Hautes Etudes des Communications Sociales

(Brüsszel, Belgium) B BRUXEL84


Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literturwissenschaft

(Universität Wien, Bécs, Ausztria) A WIEN01


Department of Communication Studies

(Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, Spanyolroszág) E TARRAGO01A 2015/20016-os egyetemi évben is lehetőség nyílik Spanyolországban, Belgiumban és Ausztriában kommunikáció- és médiatudományi tanulmányokat végezni. A tanszék hallgatói a fenti tanszékekre 5-5 hónapos ösztöndíjra pályázhatnak. Bécs esetében nagyobb keretszerződések adnak lehetőséget a kommunikáció szakos hallgatóknak, ezért ott önállóan kell összeállítani a személyes tanulmányi programot. Ezt elősegíti, hogy a tapasztalatok szerint az Erasmus hallgatók a fogadó egyetem teljes oktatási kínálatából válogathatnak. Ennek ellenére az ide készülő hallgatóktól elvárás a nagyfokú önállóság, mert a tanszék nem tud segíteni a fogadó egyetemen felmerülő adminisztratív problémák megoldásában. Az ösztöndíjak esetében a fogadó ország hivatalos nyelvének ismerete előny, hiszen az oktatás legtöbbször ezen a nyelven történik. Bécsben német nyelven, Spanyolországban angol vagy spanyol/katalán nyelven, Brüsszelben jövő évben kivételesen BA és MA hallgatók egyaránt tanulhatnak angol és/vagy francia nyelven.. A kiutazó hallgatóknak külföldi tanulmányaik során 15 kreditet kell összegyűjteniük.

Kérem, pályázatuk beadása előtt ne feledjék el figyelembe venni, hogy az Erasmus ösztöndíj országtól függően 400-500 Euro/hó körüli összeg lesz (pontos összeget lásd az NMI honlapján: http://www2.u-szeged.hu/erasmus/). Ez nem elegendő minden költség fedezésére. A pályázat előtt tájékozódjanak a megélhetési költségekről és gondolják végig, hogy biztosítani tudják-e az önerőt utazásukhoz. Kollégiumi szállás nem minden városban áll rendelkezésre. Felhívom a figyelmet, hogy a küldő tanszék a szállás megszervezésében, a fogadó intézménnyel való kommunikációban nem tud segíteni. A fogadó tanszékek bizonyos mértékű segítséget nyújtanak, de fel kell készülni az önálló szálláskeresésre is.

Kérjük, jól gondolják meg, beadják-e pályázatukat, mert nem teljesített ösztöndíjas program esetén vissza kell fizetniük az ösztöndíjat; az ösztöndíjas program kezdete előtti visszamondás esetén pedig más, a rangsorban maguk mögött végzett társukat szorítják ki az ösztöndíjból.

Az ösztöndíjakra BA első- és másodéves illetve MA első évfolyamos hallgatók pályázhatnak. Az ösztöndíjak miatt félévet halasztani nem lehet, a folytonos tanulmányi jogviszonyt fenn kell tartani.

!Újdonság: Képzési szintenként (Bachelor, Master, PhD és osztatlan képzés) összesen maximum 12 hónap mobilitási időtartam vehető igénybe. (Azaz, BA-ben már ERASMUS-on volt ösztöndíjasok is pályázhatnak ismételten.)


Pályázati követelmények:

 1. magyar v. vmely résztvevő ország ill. 3. ország állampolgára (ha van állandó tartózkodási engedélye Magyarországon),

 2. két lezárt félév és aktív jogviszony az adott tudományterületen a kiutazás idején,

 3. az SZTE beiratkozott hallgatója,

 4. aktív hallgatói jogviszonyát külföldi tanulmányi ideje alatt fenntartja, diplomáját külföldi tanulmányi ideje nem szerzi meg,

 5. a külföldi tanulmányok folytatásához (dokumentáltan is) megfelelő szintű nyelvtudás,

 6. magas színvonalú tanulmányi programtervezet (motivációs levél), amely kapcsolódik a meglátogatni tervezett egyetem/tanszék programjához és még lényegi hatással lehet egyetemi tanulmányaikra,

 7. részletes önéletrajz (max.1 oldal, feltüntetve az elmúlt félévek tanulmányi átlagát, elérhetőségeket)

 

A pályázathoz a hallgatónak a következőket kell kötelezően csatolnia:

 1. ERASMUS pályázati űrlap (letölthető az NKI honlapjáról)

 2. rövid önéletrajz

 3. motivációs levél

 4. nyelvtudást igazoló dokumentumok,

 5. előző 2 félév teljesítményének dokumentálása,


A tanulmányi pályázat mellett szakmai gyakorlati pályázatot is be lehet adni, amelynek részleteiről az NMI ad tájékoztatást.


További információk az NMIhonlapján http://www2.u-szeged.hu/erasmus/

A pályázati anyagokat a Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javasriptet email címre kell elküldeni

 2015. február 23.

Utoljára frissítve ( 2015 február 09., hétfő 07:43 )
 
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék

Tanszékvezető:

Dr. Pusztai Bertalan, PhD, egyetemi docens

fogadóóra: e-mailben történő előzetes egyeztetés alapján (Tanszéki iroda)

Elérhetőségeink