Vissza a címlapra!

Az SZTE Médiatudományi Tanszékének online magazinja


Rektorjelöltek (7.)
Dr. Szabó Gábor

Garai Szakács László

Szerkezeti korszerűsítés, kínálatbővítés, E-Universitas
Dr. Szabó Gábor a kritikus tömegről


Hét pályázó az SZTE rektori székére
Megszólalnak a jelöltek

Áprilisban választja meg az Egyetemi Tanács (ET) az SZTE új vezetőjét. Mészáros Rezső, a jelenlegi rektor nem pályázik, így mindenképpen új rektora lesz az egyetemnek, akinek augusztus 1-jétől három évre szól majd a megbízatása.
A tisztségre heten pályáztak, köztük két főiskolai kari főigazgató: Galambos Gábor, a tanárképző, illetve Szabó Gábor, az élelmiszeripari főiskola jelenlegi vezetője. Két orvosprofesszor is pályázott: Benedek György, aki most az SZTE tudományos rektorhelyettese, illetve Dux László egyetemi tanár. A természettudományi karról is két professzor nyújtott be pályázatot, Csirik János egyetemi tanár és Visy Csaba, a jelenlegi oktatási rektorhelyettes. A bölcsészettudományi karról a jelenlegi dékán, Berta Árpád pályázta meg a rektori tisztet.
A pályázatokról majd az ET dönt oly módon, hogy a 39 szavazattal rendelkező testületben a végső szavazáskor legalább 20 szavazatot kell megszereznie a győztes jelöltnek.

Sorozatunkban a rektorjelölteket faggatjuk vezetői koncepciójukról, és arról, hogyan képzelik el az egyetem jövőjét, saját kutatói pályájukat, ha az ET őket választja meg rektornak.

Dr. Szabó Gábor professzor szerint a Szegedi Tudományegyetem új rektorát a kari elfogadottság, az összegyetemi érdek és a személyes szimpátia hármasa juttathatja a rektori székbe. Úgy látja, az első kettőért kell a jelölteknek igazából megküzdeni, a harmadikért nem nagyon lehet versenybe szállni.

- Lehet, hogy egy héttel hamarabb is kap majd születésnapi ajándékot?

- Jól esik, hogy tanulmányozta a programomat. Ez azonban egy olyan választás, ahol hét esélyes jelölt indul. Abban a meggyőződésben írtam meg a pályázatomat, hogy esélyes vagyok. Kérdésére válaszolva, a rektori megbízás elnyerése komoly születésnapi ajándék lenne...

- Milyen indokok szólnak Ön mellett?

- Huszonnyolcadik éve dolgozom a magyar felsőoktatásban, tizenöt éve vagyok tanszékvezető, három évig a Szegedi Tudományegyetem Gazdasági és Közkapcsolati rektor-helyettese voltam és hét évig egy olyan intézményt vezettem, amely mindig valamilyen integrációnak a része volt. A Szegedi Élelmiszeripari Főiskola először a Kertészeti Egyetemhez tartozott, majd a József Attila Tudományegyetemhez, végül a Szegedi Tudományegyetem egyik főiskolai kara lett. A másik, amit fontosnak tartok az az, hogy csapatjátékos vagyok, legyen szó munkáról vagy sportról. Csapatban dolgozni egyfajta együttgondolkozást jelent, egymás tökéletes ismeretét és toleranciát.

- Utóbbi miért fontos?

- Maradva a sportnál: ha egy csapattársam rossz napot fog ki, az még nem jelenti azt, hogy nekünk akkor vesztenünk kell. Ilyenkor egyszerre kell biztatni, segíteni a gyengébben teljesítőt, másrészt a többieknek többet kell nyújtaniuk, hogy a csapaton ne érződjön társuk rossz formája. Mert mindig úgy kell kimenni a pályára, hogy onnan győztesként fogunk lejönni. Ezt várja el a közönség, és én magam is ezt várom el a csapatomtól.

- Egyetemre lefordítva mindez mit jelent?

- Fontos, hogy a munkatársaim - a portástól a professzorig - jól érezzék magukat az intézményben. Folyamatosan pozitív benyomás érje őket, az esetleges negatívakat pedig lehetőleg minden esetben az intézményen belül beszéljük meg, hogy még az egyetem elhagyása előtt megoldódjanak.

- A Webrádió honlapján a szavazók Önt látnák legszívesebben az egyetem élén.

- Amikor tudomást szereztem erről, akkor egy kicsit elgondolkoztam azon, hogy szabad-e egy ilyen rangos pozíció elnyerésével kapcsolatban egy ilyen kérdést föltenni. Nem foglalkozom azzal, hogy jelenleg ott első vagyok. Nem ez a fontos. Az egész nem több, mint játék, de nem tagadom, jól esik az ismertség.

- Az Egyetemi Tanácsot annak idején paritásos alapon hozták létre, így biztosítva az oktatók és a hallgatók minél szélesebb és demokratikusabb képviseletét. A 39 szavazati joggal rendelkező tanácstagból mivel tud 20-at a saját oldalára állítani?

- A tagok három dolgot vesznek majd szerintem figyelembe, amikor szavaznak...

- Melyek ezek?

- Olyan rektorjelöltet támogatnak, aki jó annak a karnak, amelyik delegálta őket a tanácsba. De bízom benne, hogy a mérlegelésnél az egyetem érdekeit is figyelembe veszik.

- Ez a jó sorrend?

- Azért mondom így, mert a pályázatomnak is ez a felépítése. A Szegedi Tudományegyetemet erős karok alkotják. Ha az egyetemet egy közszolgálati intézménynek fogjuk fel, akkor a karok a kereskedelmi egységei. Az egyetemnek az a feladata, hogy olyan magas szintű szolgáltatásokat nyújtson a karoknak, olyan döntési környezetet, racionális feltételeket biztosítson számukra, hogy az általuk művelt tudományterületeken minél sikeresebbek legyenek. Vannak olyan kérdések egy tudományegyetem életében, melyhez egy bizonyos kritikus tömeg szükséges: nagy, átfogó együttműködések külső partnerekkel, nemzetközi együttműködések, központi hallgatótoborzás, szervezett kapcsolattartás a végzett hallgatókkal.

- S mi a harmadik dolog?

- A döntéshozók érzelemvilága. A szimpátiát azonban elég nehéz befolyásolni, ezért is sorolom a harmadik helyre.

- Kezelhető az egyetem belügyeként a mindenkori rektorválasztás?

- Az egyetem egy nemzetközi szintű oktatást-kutatást-szolgáltatást megvalósító és képviselő autonóm felsőoktatási intézmény, ezért mindenképpen a belügyének tartom.

- Miért?

Névjegy

Dr. Szabó Gábor (Karcag, 1953. április 16.)

Képzettség:
1971-1976 Élelmiszer-ipari technológiai Egyetem, Moszkva/honosítva Budapesti Műszaki Egyetem, okleveles gépészmérnök, 1980-1982 Budapesti Műszaki Egyetem, gépipari gazdasági mérnök

Tudományos fokozatok:
1983: Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, egyetemi doktor, 1988: műszaki tudomány kandidátusa, 1998: habilitált doktor

Nyevltudás:
1976: orosz - felsőfok, 1989: angol – alapfok

Tudományos és szakmai szervezeti,
egyesületi tagságok:

MTA Szegedi Területi Bizottság Műszaki Szakbizottsága: Elnök (1999-től)
MTA Szegedi Területi Bizottság Műszaki Szakbizottsága: Élelmiszergépészeti és Művelettani Munkabizottság elnöke (1997-től)
MTA Szegedi Bizottsága: Műszaki Szakbizottság, Gépészeti és Elektronikai Munkabizottsági tag (1993-tól)
MTA Agrártudományok Osztálya: Agrárműszaki Bizottsági tag (1993-1996), Állandó meghívott 1997-től
MTA Kémiai Tudományok Osztálya: Vegyipari Gépészeti Munkabizottsági tag (1993-tól)
Szent István Egyetem, Élelmiszertudományi Kar: Publicationes Universitatis Horticulturae Industriaeque Alimentariae Szerkesztőbizottsági tag (1997-től)
Tejgazdaság c. szakmai lap (Hungarian Dairy Journal, Scienece and Practice Tanácsadó Szerkesztőbizottsági tag (1994-től)
Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar, Mosonmagyaróvár: Doktori Tanács és Habilitációs Bizottság, Külső tag, 2001-től
Kaposvári Egyetem: Műszaki Kémiai Kutató Intézet, Tudományos Tanács tag, 2000-től

Kitüntetések, elismerések:
1995 Széchenyi Professzori Ösztöndíj,
1996 Tankönyv-nívódíj,
2001 Akadémiai Díj, MTA Elnökség

Szűkebb szakterületei:
- Vibro-aero fluidizációs szárítás, agglomerálás, instantizálás,
- Hibrid (konvektív-mikrohullámú) energiaközléses anyagkezelés,
- Mikrohullámú hőközlés elmélete és gyakorlata,
- Mikrohullámú extrakció,
- Hő-, anyag- és impulzus transzport folyamatok vizsgálata élelmiszeripari műveletekben, eljárásokban,
- Hűtve és fagyasztva gyártás, tárolás,
- Energiamenedzsment

Fontosabb kutatási témakörök:
- szimultán hő- és tömegtranszport hibrid (konvektív-mikrohullámú) energiaközléses műveletekben,
- mezőgazdasági anyagok hibrid energiaközléses, vibro-aerofluid rétegű szárításának elméleti megalapozása,
- fiziko-matematikai modellalkotás kombinált (mikrohullám-konvektív) energiaközléses, vibro-aerofluid rétegű agglomeráló-szárító berendezés műveleti- és eljárás-paramétereinek optimálására, új paraméterbecslő regressziós eljárás egyidejű kifejlesztésével,
- a mikrohullámú üregrezonátor elektromágneses téreloszlásának homogenitását biztosító, egyidejűleg több helyről történő energiaközlési-rendszer megvalósításának elméleti megalapozása, az elektrodinamikai rendszer tervezési algoritmusának leírása,
- a mikrohullámú hőközlés alkalmazása és hatásának vizsgálata hüvelyes magvak táplálkozás-élettani tulajdonságainak megváltoztatására, minőségileg új termékek előállítása,
- mikrohullámmal segített extrakciós eljárás kidolgozása ergoszterin tartalom gyors meghatározására és a gabonafertőzöttség mértékének megállapítására, a gabona-feldolgozási és táplálkozási lánc egészére vonatkozóan.


- Mielőtt megindokolnám, hozzáteszem: egyáltalán nem mindegy, hogy a "külvilág", a társadalom milyen információkhoz jut az egyetemről, annak vezetőiről. A mostani választás érdekessége, hogy valamennyien hozzájárultunk ahhoz, hogy a pályázatunk nyilvánosságot kapjon, jómagam a honlapomra is felraktam, így nem maradt "házon" belül. Mégis belügy, mert senki külső személy nem szólhat, és meggyőződésem, hogy nem is tudna beleszólni a választás végeredményébe.

- Győzelme esetén mik lesznek a legfontosabb programpontok, amiket haladéktalanul meg akar majd valósítani?

- Először is a szervezet-irányítás korszerűsítése, hogy az intézményrendszeren belül megvalósuljanak a kellően racionális, rugalmas, stabilan kiszámítható döntési mechanizmusok. Másodszor a képzésfejlesztés területén a bolognai folyamat egyetemre vonatkozó feladatainak a koordinálása, a kínálatbővítés, ezen belül is a fogorvos-tudományi és a műszaki tudományi karok létrehozása. Fontos továbbá a felnőttképzés, a különböző szakképzések, szakok fejlesztésének megszervezése. Harmadik az úgynevezett E-Universitas, az elektronikus egyetem jövőképének a felvázolása. Azért mondok jövőképet, mert ez több rektori cikluson átnyúló folyamat lesz.

- Utóbbiról mondjon néhány szót!

- Ma is létezik már a távoktatás. Ez azonban kevés. Távtanulásra is fel kell készülnünk, arra, hogy ne kössük helyhez az egyetemre járást. És itt nem csak a magyar diákokra gondolok. Ennek a rendszernek a megvalósulásával akár egész Európából járhatnak hozzánk hallgatók anélkül, hogy itt lennének Szegeden. Ehhez persze az is kell, hogy egyre több területen legyen idegen nyelvű képzés. S még valami, amit nagyon fontosnak tartok: nem feltétlenül diplomát kell kiadnunk. Kreditpontok gyűjtésének a lehetőségét kell biztosítanunk.

- Csak ezért jönne ide egy hallgató?

- Legyünk őszinték, nemcsak ez lesz fontos nekik. A magyar egyetemek még hosszú ideig megfizethetőek lesznek a nyugat-európai hallgatók számára.

- Nem szólt még két nagyon fontos egyetemi területről: a kutatás-fejlesztésről és a művészeti-alkotó tevékenységről, kulturális lehetőségekről.

- A kutatói, alkotói szabadságot a legkevésbé sem kell moderálni egy egyetemnek. Az alkotásra képes emberi tényezőnek, az akadémiai értékek kibontakozásának szabad és racionális környezetet kell biztosítani. Minél többen jönnek hozzánk kutatni, minél több és rangosabb alkotóművész dolgozik nálunk, annál nagyobb a híre és nemzetközi megbecsültsége az egyetemnek.

- Kit tekint fontosabbnak az egyetemen: a hallgatót vagy az oktatót?

- Egyik sem fontosabb a másiknál. Az oktatónak megfelelő feltételek kellenek a tanításhoz, a hallgatónak pedig a tanuláshoz. Ehhez normális kollégiumi ellátás éppúgy hozzátartozik, mint a korlátlan és mindig elérhető internetes kapcsolat. Ez utóbbi területen kell nagyon sokat fejlődnie az egyetemnek, és a jelek szerint lesz is lehetősége fejlődni. Itt is fontos az úgynevezett kritikus tömeg: hogyan, milyen színvonalon tudjuk őket kiszolgálni.

- Az évek folyamán menedzser típusú vezetőnek ismertem meg professzor urat. Azonban ez a szó eléggé devalválódott az utóbbi időben. Nem kockázatos ilyen szemlélettel indulni?

- Szeretném elérni, hogy a Szegedi Tudományegyetemen megteremtődjön az oktatási-kutatási tevékenységek és az oktatás-kutatás-menedzselés összhangja, leküzdve ezzel az oktatók-kutatók menedzselésével és a menedzserekkel szembeni ellenérzéseket. A rutinfeladatokat az egyetem a mindennapokban el tudja látni. A kérdés most az, hogy mennyire van összerendezve. Ehhez pedig egy klasszikus értelemben vett menedzser-szemléletű intézményirányításra van szükség.

 

Rektorjelöltek (6.) - Dr. Dux László
Rektorjelöltek (5.) - Dr. Csirik János
Rektorjelöltek (4.) - Dr. Benedek György
Rektorjelöltek (3.) - Dr. Visy Csaba
Rektorjelöltek (2.) - Dr. Galambos Gábor
Rektorjelöltek (1.) - Dr. Berta Árpád
http://www.webradio.hu/szeged/200302/rektorvalaszt2003/

 

2003 március 19.